Časopis Respekt inovuje grafiku i obsah

Časopis Respekt inovuje grafiku i obsah

Názorový týždenník vydavateľstva Economia Zdeňka Bakaly mení písmo i štruktúru. Hlavný text presúva na začiatok vydania, ruší rubriky, pridáva dlhšie texty.
Krátko po zmene svojho webu vyšiel v pondelok 12. októbra inovovaný i tlačený týždenník Respekt v upravenej podobe, s novými písmami. Snaží sa o vzdušnejší a čistejší vzhľad. „Premenili sme ale i štruktúru časopisu, niektoré rubriky sme zrušili, iné pridali - ako napríklad - Místa, kde se potkáváme. Tá bude predstavovať kaviarne, galérie, divadlá alebo kluby, kde sa konajú zaujímavé akcie, ktoré pomáhajú prepojovať tunajšiu spoločnosť,“ popisuje šéfredaktor Erik Tabery. Obálkový a teda i najväčší text čísla -Téma - sa predsúva na začiatok každého vydania. Namiesto desiatich správ z Česka a zo sveta nájdu čitatelia v Respektu ďalšie texty, ktoré se venujú aktuálnej agende. Texty plynú za sebou podľa potrebného rozsahu, nemajúc tak pevné miesto a rozsah, uvádza redakcia.
Druhou čásťou rubriky Fokus je potom dlhšie čítanie. „Oddelili sme od seba texty, ktoré sa venujú aktuálnemu dianiu v politike, ekonomike či spoločnosti, od článkov, ktoré si zasluhujú väčší priestor a ponúkajú iný rytmus čítania. Čitatelia chcú čítať strhujúce texty, ktoré inde nenájdu, ale zároveň chcú mať rýchly prehľad o aktuálnom dianí,“ hovorí šéfredaktor Erik Tabery.

Respekt: http://www.respekt.cz/tydenik/2015/42/respekt-v-novem
Zdroj: http://www.mediar.cz/casopis-respekt-inovuje-grafiku/