Cena Hansgrohe za Dizajn 2016

Cena Hansgrohe za Dizajn 2016

Uzávierka: 7. január 2016 (štvrtok), 23:55
Miesto: pre študentov a čerstvých absolventov

Prihlasovanie do šiesteho ročníka Ceny Hansgrohe za dizajn je otvorené. Súťaž je otvorená pre študentov a čerstvých absolventov všetkých disciplín dizajnu a pre ich kreatívne koncepty. Témou tohoročnej súťaže je ‘Efektívny Dizajn Vody: Digitalizácia modernej kúpeľne’. Uzávierka registrácií je 7. januára 2016. Celková výška finančných cien udelených v tejto súťaži je 5.000 EUR.

Uzávierka prihlasovania: 7. január 2016
Prihláška: http://www.ifdesign.de/cmsmdblive/9345.pdf
Zdroj: http://www.ifdesign.de/hansgrohe_index_e