Cena Josepha Bindera 2016

Cena Josepha Bindera 2016

Uzávierka: 29. február 2016 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Cena Josepha Bindera 2016 je medzinárodnou súťažou so zameraním na grafický dizajn a ilustráciu. Jej prvý ročník sa konal už v roku 1996 pod gesciou záujmovej organizácie a znalostného centra pre dizajn v Rakúsku ‘designaustria’. Cena nesie meno jedného z najvýznamnejších grafických dizajnérov a ilustrátorov pôsobiacich v Rakúsku v medzivojnovom období, ktorý následne vyvolal revolúciu vo vizálnej komunikácii i v USA.
Motto Josepha Bindera bolo: “V dizajne má všetko svoju funkciu. Dizajn má reprezentačnú funkciu. Dizajn má komunikačnú funkciu. Dizajn má motivačnú funkciu.” Výzva sa týka prác grafikov, ilustrátorov a študentov príslušných disciplín z celého sveta, realizovaných v roku 2014 a neskôr.
Skorá registrácia - tzv. 'Early Bird' končí 29. februára a bežná registrácia končí 17. apríla 2016.

Cena Josepha Bindera sa koná každé dva roky. Prihlásené práce budú hodnotené medzinárodnou porotou odborníkov, pričom v minulých rokoch boli jej členmi takí experti ako Cordula Alessandri, Lo Breier, Gerd Dumbar, Fons Hickmann, Freda Sack, Stefan Sagmeister, Niklaus Troxler a Lars Müller.
Vizuál tohoročnej ceny Josepha Bindera navrhla reklamná agentúra 100und1 so sídlom vo Viedni. Tohoročné motto súťaže, ktoré stálo za podobou vizuálu JBA16 - ‘Všetko je trojrozmerné’ si agentúra 100und1 vypožičala z citátu Josepha Bindera. Pýtajú sa ním: “Aká je vaša dimenzia?”

Skorá registrácia: do 29. februára 2016
Bežná registrácia: do 17. apríla 2016

Info: https://jba.submit.to/landing/award/?next=/
Organizátor: designforum Wien / MuseumsQuartier / Museumsplatz 1, Hof 7, 1070 Viedeň, Rakúsko

Zdroj: http://www.designaustria.at/posts/2585-call-for-entries-joseph-binder-award-2016-zum-thema-was-ist-deine-dimension