Cena Preciosy – Majster krištáľu 2012

Cena Preciosy – Majster krištáľu 2012

Trvanie: 2. október 2011 - 30. apríl 2012
Miesto: Jablonec nad Nisou, Česko

Uzávierka: 30. 4. 2012.
Informácie: ondrej.sip@preciosa.com, www.msb-jablonec.cz

Cena Preciosy – Majster krištáľu 2012

Spoločnosť PRECIOSA, a. s. v spolupráci s Múzeom skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou a s podporou Českej sklárskej spoločnosti vyhlasuje súťaž Cena Preciosy – Mistr křišťálu 2012. Cieľom súťaže je prehĺbenie spolupráce firmy so študentmi i absolventmi vysokých a stredných technických a umeleckých škôl, a prezentácia výsledkov ich práce na verejnosti.
Kategórie:

  1. Preciosa Lustre – dekoratívne svietidlá a svetelné objekty
  2. Preciosa Figúrky – bižutéria, figúrky a dekorácie
  3. Krištáľ v Oriente a vôňa diaľok, symbolika Orientu, čistý – transparentný vzhľad,  luxusné kovové časti, kombinácia s netradičnými materiálmi.
  4. Preciosa Ornela – mozaika, vitráž, obraz z perál a perliček PRECIOSA Traditional Czech Beads.
  5. Preciosa Komponenty – hobby projekt s použitím krištáľových komponentov (bižutérny, interiérový, textilný či odevný objekt s návodom na vyhotovenie).

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci – študenti stredných a vyšších odborných škôl, vysokých škôl a univerzít, ktorí študujú na území Českej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť a študenti (občania Českej republiky) študujúci na zahraničných školách umeleckopriemyselného zamerania a ďalej absolventi, ktorí k dátumu vyhlásenia súťaže neprekročili vek 35 rokov. Návrhy, ktoré budú ocenené finančnou odmenou 10 000 Kč, vyberú garanti za jednotlivé spoločnosti skupiny PRECIOSA. Hodnotiacim kritériom na udelenie odmeny bude okrem umeleckého stvárnenia návrhu aj jeho realizovateľnosť v praxi. Výsledky budú vyhlásené do 30. 6. 2012. Súťažné práce nesmú byť zverejnené pred ukončením tejto súťaže (t. j. pred 30. 6. 2012).
Prihlášky sú uverejnené na adrese: http://www.preciosa.com/cs/firma/kariera/studenti/mistr-kristalu-2012-prihlaska.html. Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko autora, školu a ročník štúdia, zvolenú kategóriu a názov súťažnej práce.