Cena Preciosy – Mistr křišťálu 2014

Cena Preciosy – Mistr křišťálu 2014

Trvanie: 30. apríl 2014 - 31. máj 2014
Miesto: Česko

Uzávierka: 31. 5. 2014.
Spoločnosť PRECIOSA, a. s. v spolupráci s Múzeom skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou a s podporou Českej sklárskej spoločnosti vyhlasuje 7. ročník súťaže Mistr křišťálu 2014 určenej pre študentov stredných odborných škôl, vyšších odborných škôl, vysokých škôl a univerzít, ktorí študujú na území Českej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť a študentov (občanov Českej republiky), študujúcich na zahraničných školách umeleckopriemyselného zamerania a absolventov, ktorí k dátumu vyhlásenia súťaže neprekročili vek 35 rokov.
Prihlásiť sa môžu iba jednotlivci.

Cieľom súťaže je prehĺbenie spolupráce firmy so študentmi i absolventmi vysokých a stredných technických a umeleckých škôl a následná prezentácia výsledkov ich práce na verejnosti. Témou na rok 2014 je Back to the Future / Späť do budúcnosti.
Súťažné kategórie: Preciosa Lustry, Preciosa Figurky, Preciosa Ornela (o týchto produktoch viac na http://preciosa/ornela.com/glass) a Preciosa Komponenty. Súťažiace výtvarné diela sa predkladajú spolu s prihláškou do termínu uzávierky.

PRECIOSA, a. s. zabezpečí prezentáciu víťazných návrhov na Designbloku v Prahe a v rámci expozícií Múzea skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou v roku 2014 a medializáciu v odbornom časopise Sklář a keramik.

Informácie: www.preciosa.com/cs/firma/udalosti-akce/mistr-kristalu-2014.html.ň
Viac: http://www.mistrkristalu.cz/.