CENA PROF. JOZEFA LACKA 2012/2013

CENA PROF. JOZEFA  LACKA  2012/2013

Celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku.
V Sieni Dušana Jurkoviča Spolku architektov Slovenska (SAS) 22. októbra 2013 slávnostne odovzdali Ceny prof. Jozefa Lacka 2012/2013 v celoštátnej súťaži o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku.

Po školských kolách poroty zo všetkých štyroch vysokých škôl, kde vyučujú architektúru, nominovali do 23. ročníka národnej súťaže 18 absolventských projektov za uplynulý školský rok. Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) Bratislava zaslala 10 prác, Katedra architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení (KAT VŠVU) Bratislava štyri projekty, Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU Bratislava tri práce a Katedra architektúry Fakulty umenia Technickej univerzity Košice jednu.

Laureátkou Ceny prof. J. Lacka sa stala Ing. arch. Eva Belláková (FA STU Bratislava) za diplomovú prácu Múzeum priemyselnej architektúry – adaptácia skladu a.s. Chemosvit Svit. Podľa poroty jej projekt najkvalitnejšie komplexne spĺňa požadované kritériá súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ukončenom akademickom roku. Sedempodlažný sklad od roku 1943 je stále funkčnou súčasťou industriálneho areálu vo Svite. Návrh adaptácie na múzeum zohľadňuje a prezentuje hodnoty priemyselného dedičstva baťovskej architektúry a prevádzkové požiadavky funkcie múzea v takej podobe, aby bolo prínosom nielen pre mesto Svit.

ikonka PDF tlačová správa - výsledky súťaže