Cena profesora Halabalu 2013

Cena profesora Halabalu 2013

Medzinárodná študentská súťaž v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora Halabalu, ktorej vznik iniciovali v roku 2004 Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene spolu s Ústavom nábytku, dizajnu a bývania Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne ako poctu celoživotnému dielu tvorcu, pedagóga a publicistu Jindřicha Halabalu (1903 – 1978), sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja. Nedávna aktualizácia štatútu súťaže priniesla niekoľko noviniek a obom organizujúcim univerzitám aj väčšiu voľnosť v kreovaní súťaže. K štyrom pôvodným súťažným kategóriám zameraným na interiér a nábytok pribudla piata kategória, ktorú navrhuje pre každý ročník organizujúca univerzita – v roku 2013 to bola kategória NEnábytok. Ako malý neštandardný experiment prekvapila veľkým záujmom zo strany súťažiacich. Koncepcia súťaže sa ukázala ako životaschopná, inšpirujúca študentov a školy k účasti, čo sa prejavilo v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi už spomínaným štatistickým nárastom počtu zúčastnených krajín, zapojených škôl, prihlásených súťažných projektov, ako aj rozšírením zloženia medzinárodnej hodnotiacej poroty.