Cena profesora Jindřicha Halabalu

Cena profesora Jindřicha Halabalu

Cena profesora Halabalu sa v uplynulých rokoch formovala ako československá súťaž študentov vysokých škôl so zameraním na dizajn. Hodnotiaca komisia súťaže udelila hlavnú cenu a uznanie v každej zo štyroch súťažných kategórií. Ďalších dvanásť špeciálnych ocenení venovali študentom vyzvané firmy. Cenu profesora Halabalu v kategórii Nábytkový  dizajn – semestrálne práce získala Jana Kučerová (STU Bratislava), uznanie v súťažnej kategórii Nábytkový  dizajn – semestrálne práce komisia udelila Radúzovi Piljanovi (TU Zvolen), v kategórii Nábytkový dizajn – záverečné práce zaujala Zuzana Šišovská (VŠVU  Bratislava). Uznanie poroty v kategórii Nábytkový dizajn – záverečné práce získala Jana Nováková (TU v Košice). Jednohlasným rozhodnutím v kategórii Interiérový dizajn – semestrálne práce získal cenu Jan Kratochvíl (MENDELU Brno). Uznanie v kategórii Interiérový dizajn – semestrálne práce patrí Michaele Šťastnej (VŠUP Praha). Víťazom kategórie Interiérový dizajn – záverečné práce sa stal Vojtěch Moškoř (TU Zvolen). Štvrté uznanie si odniesla Barbora Luptáková (STU Bratislava).