Česká inovace - 5. ročník

Česká inovace - 5. ročník

Trvanie: 6. máj 2016
Miesto: Sála kina Lucerna, Vodičkova 36, Praha, Česko

Príďte si vypočuť inšpiratívne príbehy, súčasné trendy, názorové výmeny a hlavne - poďte sa opät spoločne stretnúť. Ak ste inovátormi z oblastí start-upov, firiem, verejnej sféry, vedy a výskumu, podporujete inovácie či inováciami akokoľvek inak žijete, nemali by ste na tejto akcii chýbať!
Medzi hlavné hviezdy tohoročného programu partí profesor Milan Zelený, svetovo uznávaný česko-americký ekonóm a Rick Tumlinson, americký vizionár a propagátor osídľovania slnečnej sústavy.

Program festivalu:
Program tohoročného - 5. ročníku Festivalu Česká inovace je rozdelený do piatich programových častí. V rámci celého dňa vám ponúkne pestrú paletu prednášok, diskusií, prezentácií úspešných projektov formou PechaKucha či pohľadov jednotlivých investorov na najrôznejšie projekty. Zoznámte sa so základnými programovými bodmi celého festivalového dňa:
9:30 – 10:30 Prednáška Prof. Milana Zeleného:
Ekonomicko-technologický kontext – základ úspešných inovácií – 1) Všetko má svoj čas: Ani predčasne a ani neskoro – predpoklad úspěšnej inovácie, 2) Inovácie nie sú vítané: prekonávánie rezistencie – kľúč k úspechu, 3) Pridaná hodnota, zákazník a trh: od invencie k inovácii
11:00 – 12:30 Panelová diskusia:
Čo sa deje na českom inovačnom ihrisku? Čo funguje veľmi dobre a kde by, naopak, bolo potrebné zabrať? Svoje pohľady na vec Vám ponúknu popredné osobnosti českého biznisu.
13:30 – 14:30 Prezentácia Ricka Tumlinsona:
Je považovaný za jedného z najväčších vesmírných vizionárov. Listem Space News bol zaradený do rebríčku TOP 100 najvýznamnejších lídrov v oblasti vesmírného výskumu. Stál pri zrode komerčných vesmírných projektov, ktoré dnes reprezentujú firmy jako Virgin Galactic či SpaceX.
14:30 – 15:30 Príbehy inovácií:
Víťazní zástupcovia štyroch úspešných inovácií predstavia - formou „pitch“ (výťahovej) prezentácie - vývoj a vznik svojho produktu. Zoznámte sa s príbehmi inovácií a nechajte sa inšpirovať.
16:30 – 18:00 Hodina H:
Vstup ZDARMA bez predchádzajúcej registrácie
Inovátori vs. biznismeni. Niekoľko nádejných českých inovátorov odprezentuje svoje projekty a investičné zámery. Aké budú reakcie, zvedavé otázky a fundované odporúčania ostrieľaných podnikateľských matadorov?

Festival: Česká inovace - 5. ročník
Termín: 06. 05. 2016, od 09.00 hod. do 18. 00 hod.
Miesto: Sála kina Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Info: http://www.ceskainovace.cz/cz/festival
Vstupenky: https://www.festivalinovaci.cz/