Chicago International FIlm Festival 2016 Poster Competition

Chicago International FIlm Festival 2016 Poster Competition

Uzávierka: 1. apríl 2016 (piatok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Cinema Chicago vyhlasuje dizjanérsku súťaž, ktorej cieľom je vybrať oficiálny plagát k 52. Medzinárodnému filmovému festivalu v Chicagu, ktorý sa bude konať od 13. do 27. októbra 2016. Každoročná súťaž je otvorená plagátom vytvoreným na konkrétne zadanú tému, ktoré ale zároveň vyjadria atmosféru festivalu samotného. Tohoročná téma znie Because Everybody Loves Movies!
Účasť na súťaži je spoplatnená, viď link.

Kategória: Grafický dizajn & ilustrácia
Info: www.chicagofilmfestival.com/poster/