Chirana – Medical, a. s. Stará Turá

Chirana – Medical, a. s. Stará Turá

Chirana

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

CHIRANA Medical, a. s. Stará Turá rozvíja tradície priemyselnej výroby siahajúce do 30. rokov minulého storočia, a to v oblasti vysokosofistikovanej a technicky náročnej produkcie stomatologických zariadení. Podarilo sa jej v podmienkach nových hospodárskych vzťahov v 90. rokoch nadviazať na pozitíva z minulosti a zachytiť najnovší vývoj vo svojej oblasti. Zásadné rozhodnutie investovať do vývoja stomatologických súprav radu SMILE z polovice 90. rokov je základom úspechu, ktorý firme zabezpečil konkurencieschopnú pozíciu a potenciál ďalšieho rastu. Ocenenie je udelené s prihliadnutím na rozvoj tradičnej značky a vývoj technicky a technologicky náročného produktu, kde je dizajn mimoriadne dôležitou  hodnotou, ktorá sa významne podieľa na pozitívnom prijatí produktov užívateľom.