Čo je krása v dizajne?

Čo je krása v dizajne?

9. bienále dizajnu v Saint-Ètienne.
Hlavná téma 9. ročníka Medzinárodného bienále dizajnu v Saint-Ètienne znela vo francúzštine Les sens du beau, v angličtine The Experience of Beauty. Nejde o presné ekvivalenty, do slovenčiny oba tituly možno preložiť ako význam, zmysel, smerovanie, pocit, skúsenosť alebo zážitok krásy, ale vzhľadom na obsah bienále skôr ako rôznorodé podoby krásy v dizajne.
Bienále dizajnu v Saint-Ètienne sa od prvých ročníkov usiluje prezentovať analytický prístup k dizajnu, zastrešený ústrednou témou. Na predminulom ročníku to bola teleportácia, na minulom empatia. Kritický pohľad nad komerčným rozmerom dizajnu prevažoval i tentoraz, hoci téma „krásy“ mohla evokovať dôraz na dizajn uhladených dokonalých foriem. Podľa katalógového textu generálneho kurátora bienále Benjamina Loyautéa krásu možno nájsť v statickom predmete, ale tiež v dynamickej situácii predmetu v kontexte, v myšlienke aj jej transformácii do riešenia, rovnako aj v technickom majstrovstve. Krása je podľa neho nesmrteľný, neredukovateľný a univerzálny princíp, ale spôsob, akým ju prijímame a analyzujeme, sa stále mení. Špecifikom dizajnu je potenciál previazať dichotómiu rozumu (funkčnosti) a citu (emócie) a vytvoriť dvojzložkovú konštantu prevyšujúcu svojím významom jednoduchý súčet oboch zložiek.