Co je to? Design a výskum

Co je to? Design a výskum

Autor: Editori zborníka: Filip Dedič, Eva Slunéčková
ISBN: 978-80-906423-0-0
Grafická úprava: Martin Vácha

Editori Filip Dedič a Eva Slunéčková v zborníku Co je to? Design a výzkum skúmajú vzťahy medzi výskumom a dizajnom, a to formou rozhovorov s medzinárodnými odborníkmi. V úvode zborníku Cyril Říha predstavuje české prostredie, kde prepojenie dizajnu a výskumu zatiaľ nie je príliš silné. Podľa neho je česká spoločnosť ešte stále pozadu vo vnímaní inovačného a spoločenského potenciálu dizajnu, ktorý môže významne ovplyvňovať svet okolo nás. Sú to totiž práve dizajnéri, ktorí dokážu významne prispieť k riešeniu základných otázok, ktorým v blízkej budúcnosti budeme čeliť, ako sú bývanie a ďalšie potreby stále väčšieho počtu ľudí, ktorí žijú sami a starnú. Zaujímavú problematiku predstavuje Maarten Gielen z bruselského Rotor Desconstruction, ktorý sa zaoberá recykláciou stavebných materiálov.  Gielen vidí riešenie otázky recyklácie v stavebníctve nielen v práci architektov a stavbárov, ale aj zákonodarcov. Napríklad flámska regionálna samospráva už začala meniť príslušnú legislatívu tak, aby v budúcnosti bolo možné stavebné odpady ďalej využívať.
Jeremy Myerson z Helen Hamlyn Centre for Design at Royal College of Art založil britský časopis DesignWeek, ktorý sa dlhú dobu zameriaval len na branding a dizajnové súťaže, než sa začal zaujímať aj o širšiu funkciu dizajnu. Funkčný dizajn je dôležitý všade okolo nás: či už ide o to, ako vyzerá naša kancelária, kde trávime tretinu všedného dňa, alebo ako by mala vyzerať sanitka, ktorá bude čo najlepšie slúžiť pacientom aj lekárom. Guy Julier, ktorý pôsobí ako profesor dizajnu na University of Brighton a zároveň ako vedúci výskumných aktivít vo Victoria & Albert Museum v Londýne, sa venuje fungovaniu dizajnu v súčasnom svete. Podľa vlastných skúseností vníma vývoj dizajnu v dlhodobom horizonte a uvedomuje si, že sa jeho poňatie postupne premieňa tým, ako sa vyvíja uvažovanie a ideály samotných dizajnérov. Nenecháva sa uniesť správami o výrobe stoličiek z odpadu, ktorý vyplavilo more, keď sa ide iba o ďalší spôsob, ako využiť recyklovaný materiál, a nemení sasprávanie spotrebiteľa . Na túto myšlienku nadväzuje trojica Casper Boks,Tore Gulden a André Liem, ktorú spája pôsobenie na Norwegian University of Science and Technology v Trondheime. V rozhovore o udržateľnosti, nadprodukcii a výskume Casper Boks spomína dôležitý aspekt dizajnu, ktorý sa postupne viac než na výrobcu, orientuje práve na samotných užívateľov. Tí sa potom s pomocou dizajnu môžu naučiť premieňať svoje každodenné správanie tak, aby bolo samo o sebe ekologickejšie než len prosté využívanie recyklovaných materiálov. Publikáciu uzatvára rozhovor s Alice Rawsthorn, ktorá píše o dizajne pre The New York Times a magazín Frieze a zároveň publikuje svoje každodenné postrehy na Instagrame. Ten využíva ako médium, vďaka ktorému môže hravým a zaujímavým spôsobom vzdelávať a inšpirovať ľudí, ktorí ju sledujú. V tomto formáte sa zároveň nemusí obmedzovať na veľké témy, ktorým venuje svoje články, a hľadá aj drobné motívy a menej známe príbehy.

Publikácia Co je to design, Design a výzkum je zakončením projektu Budúcnosť dizajnu, ktorý Czechdesign.cz pripravil v ročnej spolupráci so 16 zahraničnými odborníkmi,. Prvým výstupom bola publikácia Budoucnost designu (viac na adrese:
http://budoucnostdesignu.czechdesign.cz/wp-content/uploads/2015/05/Budoucnost_designu_The_Future_of_Design.pdf [pdf; 3 249 kB] )

Filip Dedič, Eva Slunéčková (eds.): Co je to? Design a výskum
Vydalo: CZECHDESIGN.cz, Praha, 2016
ISBN: 978-80-906423-0-0
Grafická úprava: Martin Vácha