Čo prinieslo ďalšie bienále

Čo prinieslo ďalšie bienále

Na pôde Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici sa decembri 2012 konala bienálna prehliadka LOGO 2012. Podujatie, ktoré už po tretíkrát organizovala agentúra Enterprise, sa postupne vyprofilovalo na platformu, ktorá sleduje a hodnotí kvalitatívnu úroveň tvorby logotypov na Slovensku. Organizátori sa snažia konfrontovať súťažné práce aj na medzinárodnej úrovni. V roku 2012 tu boli okrem domácich prác prezentované práce autorov z Českej republiky, Poľska a Talianska. V rozhovore Kataríny Baránikovej organizátori Martin Úradníček a Patrik Ševčík hodnotia oblasť tvorby logotypov za dané obdobie, prinášajú spätný pohľad na podujatie ako aj jej perspektívy. Konštatujú, že v oblasti tvorby logotypov sa za dané obdobie výrazne zmenili trendy v grafickom dizajne na Slovensku i v početnejšie zastúpenej Českej republike, a to aj napriek tohtoročnej rozkolísanej kvalitatívnej úrovni súťažných prac. Pozitívnym krokom možno hodnotiť zapojenie ukážkových prác porotcov z aktuálneho obdobia, orientácia smerom k študentskej kategórii a tiež myšlienka reprízovania výstavy na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, ktorú organizátori vnímajú ako signál na ďalšiu spoluprácu s partnermi v Českej republike.