Comp-Let Senica

Comp-Let Senica

Spoločnosť COMP-LET zo Senice sa od roku 1991 zameriava na výrobu kompozitových dielov ľahkých dvoj a štvormiestnych lietadiel. Projekt vývoja ultraľahkého lietadla, ktorému sa venovala v posledných rokoch, neskôr prebrala firma SHARK.AERO a začala s výrobou lietadla Shark. Rozhovor s projektovým manažérom Vladimírom Pekárom a dizajnérom Jaroslavom Dostálom najmä o litadle Shark a jeho prvých úspechoch.