Core77 Design Awards 2014

Core77 Design Awards 2014

Trvanie: 20. február 2014 - 20. marec 2014

Uzávierka registrácie: 20. 3. 2014.

Štvrtý ročník medzinárodnej súťaže Core77 Design Awards, ktorú organizuje americký online časopis o priemyselnom dizajne Core77, vyzýva profesionálnych dizajnérov aj študentov dizajnu, jednotlivcov aj kolektívy, na podávanie projektov v 17 súťažných kategóriách: spotrebné predmety, zariadenie, textil, nábytok, svietidlá, interiéry, výstavy, vizuálna komunikácia, obaly, interaktívny dizajn, služby, transport, sociálne zameraný dizajn, stratégia vzdelávania, výskum, literatúra, publicistika, dizajn jedla.
Registrácia a formulár prihlášky sú online, účasť v súťaži je spoplatnená: 150 USD platia profesionáli, 50 USD študenti (v závislosti na kategórii). Súťažný projekt musí obsahovať max. 4 obrázky každého prihláseného predmetu vo formáte JPEG (RGB), 3 000 pixlov, maximálna veľkosť súboru 15 MB (nie komprimovaný formát). Priložiť treba aj sprievodný text vo formáte pdf (max. 3 000 slov). O víťazoch rozhodne medzinárodná porota v máji 2014.
Informácie: www.core77designawards.com/main/
Ďalšie informácie: http://www.core77