Creazioni giovani 2012

Creazioni giovani 2012

Trvanie: 8. apríl 2012 - 11. jún 2012
Miesto: Taliansko

Uzávierka: 11. 6. 2012.
Informácie a prihlášky: www.artex.firenze.it.

Taliansky organizátor veľtrhov interiérového dizajnu Macef v spolupráci s Centrom umeleckého a tradičného remesla Toskánska Artex a ďalšími dizajnérskymi a umeleckoremeselnými združeniami vyhlasuje medzinárodnú súťaž mladých dizajnérov Creationi giovani (Mladá tvorba). Účastníci nesmú prekročiť vekový limit 35 rokov (dovŕšených najneskôr 1. 1. 2012). Do súťaže sa môžu prihlásiť vysokoškolskí aj stredoškolskí absolventi odborov súvisiacich s dizajnom, pedagógovia alebo začínajúci podnikatelia v dizajne. Podmienkou je vlastná produkcia, ktorú ešte nikdy nevystavovali na veľtrhu Macef. Štyria víťazi, ktorých vyberie medzinárodná porota, budú môcť vystaviť svoje práce na veľtrhu Macef v Miláne (6. – 9. 9. 2012) v sekcii Creazioni. Organizátor výstavy im poskytne okrem výstavnej plochy 5 m2 aj priestor na propagáciu v katalógu. Podrobné podmienky prihlásenia sú na webe, projekty sa zasielajú v počte minimálne 5 objektov formou CD-ROM vo formáte pdf spolu s vyplnenou tlačenou prihláškou na adresu:
ARTEX s.cons.r.l.
Via Sandro Botticelli, 9R - 50132 Firenze
Tel. +39 055 570627 - Fax +39 055 572093
artex@artex.firenze.it
www.artex.firenze.it.