Dámy a páni, držte si klobúky

Dámy a páni, držte si klobúky

Trvanie: 27. apríl 2014 - 30. september 2014
Miesto: Hrad Ľubovňa, Stará Ľubovňa , Slovensko

Prezentáciu výnimočných klobúkov a pokrývok hlavy používaných v minulosti, ktorú pripravili R. Polach a E. Laincz, realizovalo Ľubovnianske múzeum v spolupráci s Múzeom Novojičínska. Návštevníci môžu vidieť klobúky, ktoré používali významné osobnosti našich dejín: prvý prezident ČSR Tomáš G. Masaryk, Jan Masaryk, Edvard Beneš, arcivojvoda František Ferdinand d´Este, generál Milan R. Štefánik, cisár František Jozef I. a prezident ČSSR generál Ludvík Svoboda. Vystavené sú aj nezvyklé pokrývky hlavy z Bolívie, Mexika, Mongolska, Turecka a ďalších krajín, ako aj klobúky vojenské (pilot ČSA, pohraničná stráž, čs.légie), cirkevné (biskup, kardinál, kanonik, rabín), ale aj rozličné civilné módne dámske a pánske klobúky. Súčasťou výstavy je aj klobučnícka dielňa, kde je stručne predstavená história a proces výroby klobúkov v minulosti.
Viac: www.muzeumsl.sk