Deň architektúry v DOX-e

Deň architektúry v DOX-e

Trvanie: 4. október 2015
Miesto: Česko

Pri príležitosti Svetového dňa architektúry sa i v Českej republike bude v prvý októbrový víkend konať už piaty ročník Dňa architektúry organizovaný občianskym združením Kruh. V rámci festivalu budú mať obyvatelia českých, moravských a niekoľkých slovenských miest možnosť objaviť zaujímavé architektonické objekty zo svojho vlastného okolia. Centrum DOX se do tohtoročného programu zapojí sprievodným programom k výstave Jakuba Szczęsneho: OPERATIONS.

14:00 – 17:00  Rodinná dielňa Domy ako príbehy
Poznáte najužší dom na svete? Architekt Jakub Szczęsny ho navrhol pre izraelského spisovateľa Etgara Kereta v štrbine medzi dvoma bytovými domami vo Varšave. Nechajte se inšpirovať i ďal-šími svojráznymi projektami od poľského architekta a spoločne zastaviame známe i skryté zákutia centra DOX. Najnižší, najšikmejší a napríklad i nejvyšší dom sú len otázkou našej predstavivosti. Dielňa je určená pre deti od 5 rokov a dospelých. Kapacita dielne je obmedzená, je potrebné re-zervovať si miesto.
Vstup: zadarmoRezervácie a informácie: rodiny@dox.cz, tel. 295 568 104

15:00 – 16:00 Komentovaná prehliadka výstavy s umelcom Jakubom Szczęsnym (prekladaná do českého jazyka)
16:30 – 18:00 Prednáška Jakuba Szczęsneho (v angličtine)
Poľský architekt Jakub Szcęsny (1973) študoval na Fakulte architektúry Varšavskej polytechniky a rovano i na Escuela Tecnica Superior D’Arquitectura de Barcelona a Ecole d’Architecture Paris la Defense. Je spoluzakladateľom architektonického ateliéru Centrala, ktorý od roku 2001 funguje ako platforma pre výmenu myšlienok a názorov v oblasti architektúry stavieb, interiérov, urbanizmu a zaoberá sa tiež architektonickou kritikou. Kapacita prednášky i prehliadky je obmedzená.
Vstup: zadarmo. Rezervácie a informácie: rezervace@dox.cz

Zdroj: http://www.dox.cz/cs/