Design For Beykoz International Logo Contest

Design For Beykoz International Logo Contest

Uzávierka: 15. máj 2016 (nedeľa), 23:55
Miesto: medzinárodná

‘Najkrajším mestom sveta je Istanbul a najkrajším miestom v ňom je Beykoz’ hovorieval Ahmet Mithat Effendy, slávny spisovateľ Ottomanskej ríše.
Beykoz, jedna z najstarších komunít v Bospore bola vo svojej, viac ako tritisícročnej histórii, svedkom viacerých civilizácií a dodnes je vďaka svojim obyvateľom živou kultúrnou mozaikou. 
Pred dvoma storočiami bol Beykoz centrom spracovania kože, výroby topánok, papiera a skla a tým nesmierne prispel k ekonomickému rozvoju celej krajiny. So svojou dokonale zachovanou prirodzenou krásou Beykoz stále dýcha históriou a zároveň súčasnosťou.

Cieľ súťaže: Logo, ktoré odráža charakter municipality Beykoz a ktoré sa identifikuje s historickou, sociologickou a skutočnou štruktúrou tejto mestskej časti, podporuje univerzálne hodnoty, bude prakticky ľahko použiteľné a vizuálne príťažlivé.
Uzávierka: 15. máj 2016
Kategória: Grafický dizajn & ilustrácia
Detaily súťaže: http://beykozicintasarla.org/en/

Účasť na súťaži je bezplatná.