€Design – Measuring Design Value

€Design – Measuring Design Value

Miesto: Rakúsko

Európsky projekt €Design – Measuring Design Value.
Informácie: www.designaustria.at .
Z iniciatívy rakúskej dizajnérskej organizácie designaustria v spolupráci s ďalšími piatimi európskymi dizajnérskymi inštitúciami – BCD (Barcelona Design Centre, Španielsko), Copenhagen Business School (Dánsko), Maďarskou kanceláriou duševného vlastníctva (Hungarian Intellectual Property Office), SVID Swedish Industrial Design Foundation (Švédska nadácia pre priemyselný dizajn) a britskou University of Cambridge/Design Management Group – vzniká medzinárodný projekt, ktorého cieľom je identifikovať a stanoviť pravidlá merania dizajnu ako významného faktora ekonomiky ovplyvňujúceho výšku hrubého domáceho produktu národných hospodárstiev, čím prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Európy a celkovému rastu prosperity kontinentu. Dizajn má obrovský potenciál inovatívnosti, a tým aj úspechu na globálnych trhoch.
Koordinátorom projektu  €Design, na ktorom participuje šesť európskych krajín, je Barcelonské centrum dizajnu, financovaný je Európskou komisiou,  ENISA (Španielskym ministerstvom priemyslu, energie a turizmu), Švédskou agentúrou pre ekonomický a regionálny rozvoj a rakúskym Federálnym ministerstvom hospodárstva, rodiny a mládeže. Rozpočet projektu, ktorý je súčasťou 1. akčného plánu Európskej iniciatívy pre inovácie v dizajne (European Design Innovation Initiative),  je približne milión eur. Má byť vlajkovou loďou kampane Innovation Union Europe v roku 2020.