Design / nábytek / interiéry

Design / nábytek / interiéry

Autor: Ladislav Zikmund-Lender (ed.)
Vydalo: Zikmund Hradec Králové, 2014
Počet strán: 220
ISBN: 978-80-905271-4-0

Vydavateľstvo Zikmund Hradec Králové, ktoré sa špecializuje na knihy o umení a architektúre, vydalo v spolupráci s Umeleckopriemyselným múzeom v Prahe publikáciu Design / nábytek / interiéry, na ktorej sa pod vedením editora Ladislava Zikmunda-Lendera podieľalo ďalších 13 autorov – Martin Halata, Jaroslav Horáček, Jindřich Chatrný, Martin Janák, Mariana Kubištová, Martina Lehmannová, Jan Mohr, Anna Oplatková, Adriana Primusová, Michal Stříbrný, Michal Šula, Adam Štěch, Lucie Vlčková. Cieľom knihy je predstaviť diela menej známych, neznámych a neprávom zabudnutých dizajnérov.
Medzi nich paradoxne patria aj renomovaní architekti, ako napr. Josip Plečnik, Jan Kotěra alebo Antonín Kybal. Z menej známych príbehov je v knihe predstavený autor rustikalizujúcich drevených artefaktov Bohumil Južnič alebo riaditeľ slávnych medzivojnových UP závodov v Brne Vladimír Mareček, ktorý doplňoval trojlístok Jana Vaňka a Jindřicha Halabalu. Čitatelia sa v knihe stretnú s  nábytkom pre elitné kruhy či nábytkom pre všedný deň, dekoratívnymi nádobami, hračkami, sklom, textilom a i. Spomenutí sú umelci ako Karel Prager, Auguste Portois, Jan Šrámek, Zbyněk Hřivnáč alebo Ladislav Vrátník. V druhej časti publikácie autori predstavujú múzeá, ktoré u nás spravujú zbierky moderného nábytkového dizajnu.
Kniha s predhovorom riaditeľky pražského UPM Heleny Koenigsmarkovej je venovaná významnému životnému jubileu PhDr. Daniely Karasovej, CSc., kurátorky moderného nábytku v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe.
Vydavateľ: Zikmund Hradec Králové,  2014, 220 strán, ISBN: 978-80-905271-4-0

Viac informácií: http://zikmund-lender.com/2014/11/22/uvedeni-knihy-designnabytekinteriery/.