Design of the 20th Century

Design of the 20th Century

Autor: Charlotte & Peter Fiell
Vydalo: TASCHEN september 2012
Počet strán: 768
ISBN: 978-3-8365-4106-0

Kniha je akousi „bibliou“ dizajnu 20. storočia. Sleduje dynamický vývoj v tejto oblasti od čias secesie až po minimalizmus, vrátane zásadných zmien v estetike každodenného života. Inovácie poznačili štýl domácností aj pracovísk, mnohé sa stali malými galériami životného štýlu svojej doby. Autori sa zameriavajú na všetky segmenty – od nábytku až po grafický dizajn, ako aj trendy a materiály – od organických ku geometrickým, od dekorativizmu po pop-art a high-tech. Sledujú veľké dizajnérske osobnosti, napríklad Harryho Bertoiu, umelcov hnutia De Stijl, Dietera Ramsa, Philippa Starcka, Charles a Ray Eamesovcov a ďalších. V abecednom registri sa objavujú aj významné dizajnérske školy a štúdiá.
Charlotte a Peter Fiellovci sú autormi viacerých hodnotných publikácií o dizajne z dielne vydavateľstva Taschen – 1000 Chairs, Design of the 20th Century, Industrial Design A – Z, Scandinavian Design, Designing the 21st Century, Graphic Design for the 21st Century, 1000 Lights and Contemporary Graphic Design. Dlhodobo pracujú ako zostavovatelia edície  TASCHEN Decorative Art a stoja aj za vznikom pozoruhodného 12-dielnehozväzku z dejín časopisu domus 1928 – 1999.
Info: www.taschen.com.