Design Parade 7

Design Parade 7

Trvanie: 16. január 2012 - 30. marec 2012
Miesto: Francúzsko

Uzávierka: 30. 3. 2012,
informácie:
www.villanoailles-hyeres.com alebo Soňa Malatschek Ďurecová, Service culturel, www.institutfrancais.sk.
Design Parade 7 

DESIGN PARADE 7 je medzinárodná súťaž pre mladých dizajnérov, festival zastrešujúci výstavy a stretnutia, ktoré organizuje francúzska asociácia Villa Noailles. Cez túto inovatívnu platformu sa Villa Noailles snaží podporiť mladý dizajn vo všetkých odboroch okrem módy a grafického dizajnu, umožniť ich predstavenie profesionálnym tvorcom, verejnosti a novinárom. Festival DESIGN PARADE 7 sa koná v čase od 29. 6. do 1. 7. 2012.Výstava predstaví tvorbu 10 vybraných mladých dizajnérov. Predložené projekty nesmú byť prezentované v žiadnej kultúrnej inštitúcii vo Francúzsku ani na žiadnom inom európskom komerčnom fóre. Súťaž nedefinuje výber témy, ani typ projektu. Záujemcovia musia zaslať portfólio s náčrtmi, technickými plánmi a vizualizáciami projektu, formát A3, maximálne 3 listy na 1 projekt, životopis, verbálny popis projektu a predpokladaný rozpočet s označením PROJET DESIGN PARADE 7.
Ocenenia: Grand Prix – ročný študijný pobyt v Sèvres – Cité de la céramique, ročný študijný pobyt v CIRVA (Medzinárodné centrum výskumu skla a výtvarných umení) v Marseille, štipendium udelené Galériou Kreo na realizáciu ľubovoľného projektu, samostatná výstava vo Villa Noailles počas DESIGN PARADE 8 v júli 2013. Okrem toho bude udelená aj cena publika.