Design: The Whole Story

Design: The Whole Story

Autor: Elizabeth Wilhide
Vydalo: Slovart, 2016
Počet strán: 576
ISBN: 9780500292280

Design: The Whole Story prináša prehľad kľúčových hnutí a tvorby dizajnérov z celého sveta od začiatkov priemyselnej revolúcie až po súčasnosť. Publikácia je zostavená chronologicky, posudzuje vývoj dizajnu z viacerých hľadísk, nielen z hľadiska zmien v oblasti kultúry, ale aj prínosu nových technológií, pričom fakty dáva do kontextu s ekonomickým stavom konkrétnej krajiny a novými poznatkami v teoretickej oblasti. Od 19. storočia po zakladateľov modernizmu, cez osobnosti ako Raymond Loewy až po novodobé superstar typu Philippe Starcka, kniha podrobne popisuje všetky produkty, ktoré formujú náš spôsob života Objavíme v nej detailne analyzované ikonické práce, medzi inými kreslo Wassily z roku 1925 od Marcela Breuera, ukážky korporátnej identity Eliota Noyesa pre IBM z 50. rokov minulého storočia, alebo písmoVerdana od Matthew Cartera. Od áut, v ktorých sa vozíme, cez predmety, ktoré kupujeme, po grafiku, ktorá nás všade naokolo obklopuje, všetci sme konzumentmi dizajnu a kniha nám pomáha odhaľovať jednu z podôb materiálneho sveta. Hoci sa publikácia sústreďuje prevažne na obdobie 20. storočia, k jej plusom patrí veľké množstvo prehľadne usporiadaných informácií.
Autorka knihy Design: The Whole Story Elisabeth Wilhide napísala už viacero publikácií venovaných problematike dizajnu a architektúry:  William Morris: Décor and Design, Sir Edwin Lutyens: Designing in the English Tradition a The Mackintosh Style and Scandinavian Home.

Vydavateľstvo: Slovart
Rok vydania: 2016
Počet strán: 576