Designblok 2015

Designblok 2015

Všetko (čo potrebujete) pod jednou strechou.
Dizajn vo všeobecne rozšírenom chápaní je útvar, ktorý z podstaty „sedí na viacerých stoličkách“: spoločensko-kultúrnych či priemyselno-hospodárskych. Táto prirodzenosť sa výstižne prejaví najmä na dizajnérskych festivaloch, keď sú komerčné i kultúrne sily v rovnováhe.
Pražský týždeň dizajnu a módy Designblok je štatisticky najväčším, pôsobnosťou najzásadnejším a všeobecne rešpektovaným podujatím, ktoré vo svojej podstate prináša možnosť výročného vyhodnotenia českej scény. Z tejto podstaty býva celkom logicky terčom mnohostrannej kritiky. Niektoré kritické hlasy zaznievajú oprávnene, a môžu ponúknuť impulzy pre konštruktívnu reflexiu. Iné – a podľa mňa prevládajúce – však pripomínajú skôr zúrivé komentáre zaslepené prieberčivosťou či presýtené dostatkom. Niektorí posledným edíciám festivalu vyčítajú príliš silný komerčný náboj, čím spochybňujú jeho principiálnu výstavnícku podstatu; iní zas poukazujú na jeho elitársku „petrifikáciu“ a volajú po väčšej nezávislosti. Taká by však zneistila jeho organizačnú udržateľnosť. Mňa osobne Designblok ako fungujúca festivalová platforma ani tento rok nesklamala. Mohol by som si síce želieť nad tým, že niektoré ročníky priniesli o čosi viac „zábavy“ alebo že ani jeden z komerčných vystavovateľov v sekcii Superstudio – najmä nábytkárov – neprekvapil ničím. No uvedomujem si, že očakávať strhujúce novinky a nadpriemerné výkony každoročnej excelentnosti by bolo nenásytné. Niekedy je predsa len dobré vychutnať si radšej spoľahlivú bezvýraznosť. A napokon – Designblok ma nesklamal ešte v jednom výraznom ryse. Každý rok tu ostávam konfrontovaný – a v kontexte slovenskej dizajnérskej prevádzky fascinovaný – neuveriteľným množstvom mladých návštevníkov. Organizované zástupy študentov základných a stredných škôl doslova zaplavili prostredie prehliadok (praskajúcich vo švíkoch) a podľa mojich pozorovaní si ich veľmi dobre užívali. Oceňujem, že Designblok zohráva túto osvetovú úlohu – najmladšiu generáciu vedie k zvýšenej dizajnérskej citlivosti, upriamuje pozornosť na iné, než komerčné kvality a pred širším obecenstvom vyzdvihuje úlohu dizajnéra ako dôležitého protagonistu v súčasnej spoločnosti.