Diagonallo, kolekcia nápojového skla

Diagonallo, kolekcia nápojového skla

Miesto: Výrobca: Rona, a. s. Lednické Rovne

Diagonallo - obrázok

Uznanie v súťaži NCD 2009

dizajn: Patrik Illo

výrobca: Rona, a. s. Lednické Rovne

Skúsený autor sebavedomo využíva vysokú úroveň remeselného spracovania skla, pri ktorom vyniká efekt ťahanej stopky (ručná výroba). Čistá línia, do krajnosti minimalizovaná hrúbka steny i stopky je nenásilne občerstvená diagonálnym zakončením. Jemná asymetria svojou čistotou poukazuje na prírodné zdroje inšpirácie.