Dialóg o vzťahu vlastníctva a autorstva, architektúry a uvažovania

Dialóg o vzťahu vlastníctva a autorstva, architektúry a uvažovania

Trvanie: 29. január 2015
Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava, Slovensko

Pod názvom Neustále sťahovanie: prechodný dom / Moving in and out: the temporal house sa dňa 29. 1. 2015 (štvrtok) od 18.00 h uskutoční dialóg o vzťahu vlastníctva a autorstva, architektúry a uvažovania v priestore tranzit.sk v Bratislave, Beskydská 12. Projekt je realizovaný v spolupráci tranzit.sk a Kancelárie kognitívneho urbanizmu (Office of Cognitive Urbanism)Viedeň (Andreas Spiegl a Christian Teckert) s Ing. arch. Katarínou Smatanovou a Martinou Máriou Hladkou, Urban Design Advanced Studio, Fakulta architektúry STU, Bratislava.
Andreas Spiegl: „Prechodný dom“ predstavuje „prechodný majetok“, ktorý čelí procesu zmeny vlastníctva v priebehu času. Dom, ktorý je pevne stojaci na svojom podklade, prechádza z jedného prechodného vlastníka na ďalšieho. Hoci má pevne určený tvar a je vo svojej podstate nehnuteľný, predstavuje pohyblivú hodnotu, ktorá stúpa a klesá, pohybuje sa nahor a nadol, ako sa vlastníci sťahujú sem a tam, dnu a von. Podklad, na ktorom je dom postavený, pôsobí ako premenlivá entita, niečo medzi pôdou a zlatom. Na druhej strane, uvažovanie vo filozofickom a vedeckom zmysle predstavuje inú verziu podkladu, pojem príčiny zodpovednej za následok. Ak chceme popísať následok, musíme pravdepodobne hľadať príčinu, ktorá je určitým synonymom pre pôvodný okamih, miesto počiatku. Tak ako dom patrí vlastníkovi, argumentácia je založená na uvažovaní, ktoré patrí autorovi. Autorské právo je založené na vlastníctve inherentnom pre samotnú podstatu uvažovania. V určitom zmysle predstavuje autorstvo vlastníctvo úvahy, čo naznačuje, že by mohol existovať vzťah medzi autorstvom a vlastníctvom.
V rámci projektu budú účastníci dialógu hovoriť o príbuznosti autorstva a vlastníctva, a teda uvažovania a domu. Chceli by sme preskúmať dôsledky tohto vzťahu, čo to znamená, ak sa úvaha stane prechodným domom, domom, ktorý zakaždým patrí niekomu inému. Čo ak je uvažovanie to isté ako nasťahovanie sa do domu chápaného ako komodita? Tvárou v tvár paralelným dejinám vlastníctva a autorstva chceme vypracovať návrh pre vznik majetku, ktorý sa transformuje na niečo iné, vec mocenských štruktúr mimo pojmu podkladov a príčin.
Viac informácií: http://sk.tranzit.org/.