Digitalizácia technologických procesov v dizajne na VŠVU

Digitalizácia technologických procesov v dizajne na VŠVU

Výskumný projekt Digitalizácia technologických procesov v dizajne, podporený grantom zo štrukturálnych európskych fondov, sa na Vysokej škole výtvarných umení realizuje od roku 2010. Škola získala takmer milión eur na zabezpečenie pokročilého technologického vybavenia pre tri katedry – katedru dizajnu, vizuálnej komunikácie a textilu. Súčasťou záverečného zhodnotenie prínosu tohto náročného projektu je aj predstavenie úspešnosti implementácie nových technológií odbornej verejnosti a prvé výsledky aplikovaného výskumu, ktorý bol umožnený práve vďaka novým technológiám. Projektom VŠVU zareagovala na súčasný fenomén digitalizácie, ktorá sa stáva dominantným jazykom nielen v priemysle a dizajne, ale aj vo výtvarnom umení. Na strane druhej zabezpečila vybudovanie technickej infraštruktúry nákupom technologického vybavenia - nevyhnutne potrebného realizačného nástroja na podporu aplikovaného výskumu a transferov technológií v oblasti priemyselného dizajnu, textilného a odevného dizajnu, grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie s dôrazom na využitie nových poznatkov v praxi.