Digitalizácia vzorkovníkov a katalógov

Digitalizácia vzorkovníkov a katalógov

Moravská galéria v Brne Slovenská národná galéria v Bratislave Umeleckopriemyselné múzeum v Budapešti  a Národné múzeum v Krakove spolupracujú na medzinárodnom projekte Digitalizácia vzorkovníkov a katalógov firmy J. Schreiber & Neffen z rokov (1874)1892 – 1945. Cieľom projektu je zachovanie významných dokumentov z histórie stredoeurópskeho sklárstva ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

(http://www.moravska-galerie.cz/),
(http://www.sng.sk/), 
(http://www.muzeum.krakow.pl/),
(http://www.imm.hu/)

Databáza digitalizovaného fondu podporí rozvoj medzinárodnej spolupráce európskych inštitúcií, v zbierkach ktorých sa nachádzajú výrobky firmy a jej nasledovníkov. Unikátny zachovaný súbor vzorkovníkov a katalógov firmy J. Schreiber & Neffen je kľúčovým prameňom poznania výrobného sortimentu firmy, ktorá patrila k popredným výrobcom skla v Rakúsko-Uhorsku. Jej výrobky sú zastúpené vo viacerých európskych múzejných inštitúciách (MAK, Viedeň; Universalmuseum Johanneum, Graz; Nationalmuseum, Stockholm; Iparműveszeti Múzeum, Budapest; MG, Brno, SNG, Bratislava; National Museum, Krakow aj i). Digitalizovaný súbor vzorových kníh a katalógov firmy J. Schreiber & Neffen bude formou databázy sprístupnený verejnosti, ktorej poskytne informácie o výrobnom sortimente sklárne, použití rôznych sklárskych technológií, spôsoboch rafinácie skla, významných objednávateľoch a tvorcoch jednotlivých návrhov. Projekt podporil International Visegrad Fund, http://www.visegradfund.org/.

Stránky projektu: http://www.schreiber-neffen.com/.