Diplom 2014

Diplom 2014

Trvanie: 4. jún 2014 - 22. jún 2014
Miesto: Nitrianska galéria, Nitra, Slovensko

Na výstave sa prezentuje praktická časť vybraných magisterských záverečných prác absolventov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Dokumentujú činnosť katedrových ateliérov zameraných na kresbu a maľbu, modelovanie, textil, fotografiu, grafický dizajn a intermediálnu tvorbu. Reprezentujú umelecko-výchovný charakter študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia KVTV PF UKF v Nitre, v rámci ktorého katedra pripravuje tvorivých edukátorov pre prax, disponujúcich okrem teoretických odborných kompetencií aj praktickými výtvarnými zručnosťami. Kurátorkou výstavy je Adriana Récka.

Viac http://nitrianskagaleria.sk/