Diskusia: Autorský šperk – exkurz do jeho histórie, súčasnosť, dielo Antona Cepku

Diskusia: Autorský šperk – exkurz do jeho histórie, súčasnosť, dielo Antona Cepku

Trvanie: 14. apríl 2016
Miesto: SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava, Slovensko

Kedy sa vlastne začalo hovoriť o autorskom šperku? Kto a kde ovplyvnil príbeh šperku ako autonómnej umeleckej disciplíny? Aká je súčasnosť autorského/umeleckého/výtvarného šperku na Slovensku a v Čechách? Akú úlohu zohral v dejinách autorského šperku Anton Cepka a aká je jeho pozícia v dejinách slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia?
Nielen tieto otázky si položíme v rámci diskusie, ktorej aktérmi budú slovenskí a českí odborníci na umelecký šperk.

Hostia:
prof. Alena Křížová, historička šperku, Ústav evropské etnologie, Masarykova univerzita Brno;
PhDr. Miroslav Cogan, kurátor výtvarného umenia a šperku Muzea Českého ráje v Turnově, organizátor a kurátor medzinárodných šperkárskych sympózií v Turnove;
prof. Karol Weisslechner, akad. arch., šperkár, výtvarník, architekt, scénograf, vedúci Ateliéru S+M+L_XL ‒ Kov a šperk VŠVU v Bratislave,
Ľuba Belohradská, historička a kurátorka umenia so zameraním na sochárstvo a medailu 20. storočia, geometrické tendencie v umení;
Viera Kleinová, kurátorka výstavy Anton Cepka. Kinetický šperk, kurátorka zbierky Úžitkového umenia a dizajnu SNG

Termín: 14. apríl 2016, 18.00 hod.
Miesto: SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
FB event: https://www.facebook.com/events/720838154720297/
Info: http://www.sng.sk/
Vstupné: 2 €

Druhá diskusia Let′s talk about Šperk! je plánovaná na 12. 5. 2016 v spolupráci s Máriou H. Nepšinskou a Šperk Stret.
Diskusia je sprievodným podujatím výstavy Anton Cepka. Kinetický šperk