Divadelná Nitra 2000, vizuálny štýl festivalu

Divadelná Nitra 2000, vizuálny štýl festivalu

Miesto: Klient: ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA

Divadelná Nitra 2000, vizuálny štýl festivalu

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Milan MIKULA, RECO, s. r. o., Senica

Klient: ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA