dizajn – manažment – profit (d-m-p)

dizajn – manažment – profit  (d-m-p)

Neformálne diskusné fórum so Xeniou Viladas zo Španielska

Slovenské centrum dizajnu pripravilo na 8. novembra 2010 v divadle Meteorit neformálne diskusné fórum s medzinárodne uznávanou odborníckou na dizajn a manažment Xeniou Viladas z Madridu, ktorá predstaví svoju knihu Managing Design for Profits a bude hovorit o využívaní dizajnu vo firemnej praxi. Dôležitou súcastou bude diskusia. Autorka knihy má bohaté skúsenosti z reálneho prostredia firiem, ktoré velmi dobre pozná. Jej kniha nie je teoretická rozprava o pojmoch, ale sama ju nazýva „nástrojom na každý den, na praktické použitie prispôsobené korporátnej stratégii každej organizácie“. Manažovanie dizajnu nie je silnou stránkou riadenia našich firiem, neskúsenost a nedôvera voci dizajnu je zdrojom omylov a chýbajúcej odvahy investovat do inovácií produktov a služieb. Stretnutie s odborníckou zo Španielska je dobrou príležitostou na získanie nových informácií a podnetov najmä pre mladých zacínajúcich dizajnérov a podnikatelov, ako aj manažérov z malých a stredných podnikov.
Súcastou fóra je aj predstavenie niekolkých projektov mladých dizajnérov, ktorí už vstúpili do podnikania, alebo sa o to pokúšajú. Porovnanie zahranicných a našich domácich skúseností bude príležitostou na diskusiu.

Termín: 
8. novembra 2010 o 9.00 hod.
Miesto:  
Divadlo Meteorit, Culenova ul. 3,  Bratislava
Pozvaní: 
študenti dizajnu a manažmentu, profesionálni dizajnéri a manažéri podnikov,   odborní novinári, podnikatelia a inovátori z oblasti hospodárstva, verejnost, ktorá sa zaujíma o dizajn a manažment.

Slovenské centrum dizajnu pripravilo na 8. novembra 2010 v divadle Meteorit neformálne diskusné fórum s medzinárodne uznávanou odborníckou na dizajn a manažment Xeniou Viladas z Madridu, ktorá predstaví svoju knihu Managing Design for Profits a bude hovorit o využívaní dizajnu vo firemnej praxi. Dôležitou súcastou bude diskusia. Autorka knihy má bohaté skúsenosti z reálneho prostredia firiem, ktoré velmi dobre pozná. Jej kniha nie je teoretická rozprava o pojmoch, ale sama ju nazýva „nástrojom na každý den, na praktické použitie prispôsobené korporátnej stratégii každej organizácie“. Manažovanie dizajnu nie je silnou stránkou riadenia našich firiem, neskúsenost a nedôvera voci dizajnu je zdrojom omylov a chýbajúcej odvahy investovat do inovácií produktov a služieb. Stretnutie s odborníckou zo Španielska je dobrou príležitostou na získanie nových informácií a podnetov najmä pre mladých zacínajúcich dizajnérov a podnikatelov, ako aj manažérov z malých a stredných podnikov.
Súcastou fóra je aj predstavenie niekolkých projektov mladých dizajnérov, ktorí už vstúpili do podnikania, alebo sa o to pokúšajú. Porovnanie zahranicných a našich domácich skúseností bude príležitostou na diskusiu.
Stretnutie so Xeniou Viliadas je pokracovaním cyklu neformálnych diskusných fór, ktorý zacal v minulom roku na tému Kreatívny podnikatel – dizajnér a zaoberal sa problémami uplatnenia mladých dizajnérov v reálnom podnikatelskom prostredí.
Úcast na stretnutí dna 8. novembra 2010 si treba vopred rezervovat mailom na dubravova@sdc.sk do 3. novembra 2010!
Uvedte, prosíme, svoje meno, mesto bydliska, profesiu a mailovú adresu.

Kontakt:
Dáša Dúbravová,
dubravova@sdc.sk,
+421 918 110 247

Xenia Viladas (/1957)
Študovala ekonomiku na Barcelonskej univerzite a svoj profesionálny život zacala v textilnom odvetví. Pocas profesionálnej kariéry v dizajne sa podielala na top manažmente relevantných španielskych inštitúcií ako Barcelonské centrum dizajnu (Barcelona Design Centre – BCD) alebo Španielska agentúra na podporu dizajnu a inovácií (Spanish Agency for the promotion of Design an Innovation – ddi.)
Nedávno založia v Madride spolocnost nazvanú Xenia Viladas Design Management Consultants – XVDMC, ktorá poskytuje poradenstvo vo všetkých oblastiach týkajúcich sa dizajnu pre spolocnosti, dizajnérov a verejné organizácie.
Xenia Viladas sa venuje aj prednáškovej cinnosti ako clenka poradenskej rady Inštitútu dizajn manažmentu (Design Management Institute – DMI) od roku 2000 a MBA (Design Management)  na Univerzite vo Westminsteri (UK), píše a vyucuje manažment dizajnu, súcasne sa zúcastnuje ako clenka medzinárodných porôt dizajnu. Napísala knihu Managing Design for Profits (Index Book 2010), v roku 2010 jej vyjde dalšia kniha Design Service.
Foto Xenia Viladas