Dizajn na kolesách international

Dizajn na kolesách international

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Pavol Choma

Dizajn na kolesách - obrázok

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn

Dizajn: Ľubica Segečová, Juraj Blaško, Alica Horváthová, Tomáš Klepoch, Matúš Lelovský, Martina Rozinajová

Škola: VŠVU Bratislava

Pedagóg: Pavol Choma

Altruistický projekt skupiny študentov je jedinečný kultúrny a sociálny počin, ktorý presahuje hranice grafického dizajnu. Na svojich výjazdoch do obcí v okolí Žiliny „vylepšovali staré a vymýšľali nové“ riešenia grafického dizajnu, ktorý tu našli (logá, nápisy, informačné tabule a i.). Dokázali, že kvalitný dizajn nemusí byť výsadou úzkeho okruhu vyvolených, ale je podmienkou zrozumiteľnej vizuálnej komunikácie v každodennom živote ľudí, pretože pomáha sprostredkovať posolstvá medzi ľuďmi a porozumieť im.