Dizajn na Slovensku 1990 – 2005

Dizajn na Slovensku 1990 – 2005

Autor: Katarína Hubová, Zdeno Kolesár, Andrea Kopernická, Adriena Pekárová
Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 120
ISBN: 80-968658-6-2

Cena: 4,99 EUR

Publikácia vyšla vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR. Slovenské centrum dizajnu vydalo na konci roka 2006 publikáciu o dizajne na Slovensku, ktorá zaznamenáva vývoj za posledných pätnásť rokov, keď sa udiali zásadné spoločenské a ekonomické zmeny. Situáciu dokumentuje 42 príbehov produktov, ktoré reprezentujú zaujímavú spoluprácu dizajnéra s priemyslom, významné domáce alebo zahraničné ocenenia, posun vo vývoji dizajnu, ale aj idey a spôsob myslenia autorov. V publikácii je veľa úspešných produktov s vynikajúcim dizajnom, ale aj dizajnérskych návrhov, ktoré sa nakoniec do výroby nedostali či unikátnych kusov, ktoré sa pohybujú na hranici medzi dizajnom a remeslom. Šírka a rozmanitosť zastúpených produktov dokumentuje špecifiká v tejto oblasti a škálu, v ktorej sa dizajn na Slovensku pohybuje.

Pri tvorbe obsahu sme vychádzali z databázy dizajnérov, produktov, firiem a dizajnérskych škôl pre rovnomennú výstavu z roku 2005. Rozšírili sme ju o mená osobností, ktoré predstavujú kontinuitu s predchádzajúcimi desaťročiami a tiež o mladšiu generáciu, ktorá prišla s novými produktmi pre priemysel. V závere dokumentujeme samotnú výstavu Dizajn na Slovensku z roku 2005, ktorá sa konala na jeseň 2005 v Bratislave a národné súťaže dizajnu od roku 1993 do roku 2005.

V publikácii je zaradené zhodnotenie vývoja sledovaného obdobia z pera popredného slovenského teoretika dizajnu Zdena Kolesára a zhrnutie skúseností z pätnásťročnej existencie Slovenského centra dizajnu, ktoré vzniklo v januári 2001.

Objednávky adresujte na:

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
PO Box 131 814 99 Bratislava
alebo: sdc@sdc.sk

Knihu je možné ďalej zakúpiť:

  • V knižnici SCD
  • Elektronicky, objednať na dobierku
  • U vybraných predajcov Artforum, Prospero, Reduta