Dizajn na Slovensku čaká krásna budúcnosť

Dizajn na Slovensku čaká krásna budúcnosť

O výstave Farebná šeď – Buntes Grau.
Výstava Farebná šeď – Buntes Grau, ktorá práve prebieha v Slovenskom múzeu dizajnu, má ambíciu konfrontovať dizajnérsky potenciál ČSSR a NDR v období šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia. Je to atraktívny koncept, ale hlavný prínos výstavy spočíva v niečom inom. Na výstave možno vidieť výber z toho najkvalitnejšieho dizajnu, ktorý sa dostal do produkcie v období, keď sa na Slovensku konečne výraznejšie rozvíja spolupráca priemyselných výrobcov s profesionálnymi dizajnérmi a výrobcovia zo socialistického bloku sa i na medzinárodných prehliadkach prezentujú novátorskou dizajnérskou tvorbou. Hoci to je moment hodný pozornosti, nevnímam ho ako dominantné lákadlo výstavy. Ako uvádzajú kurátor a kurátorka výstavy za „nemeckú stranu“, meradlom výberu objektov boli vlastnosti ako jednoduchosť, zrozumiteľnosť, účelnosť, primeranosť, trvácnosť – jedným slovom „krásno“ . Tieto modernistické hodnoty akcentujú aj výrobky za „československú stranu“. No vníma divák „krásu“ dizajnu na výstave práve prostredníctvom nich? Výstavy historického dizajnu ešte stále nemajú na Slovensku veľkú tradíciu. Uskutočnilo sa ich zopár a zakaždým bolo hlavnou výzvou pre usporiadateľov, ako zaujať nielen odborné, ale najmä laické publikum. Dôvody, prečo sa tento typ výstavy koná sporadicky, sú známe – málo odborníkov a odborníčok na históriu dizajnu, takmer neexistujúci výskum, chýbajúce zbierkové zdroje... a donedávna i absencia inštitúcie s týmto zameraním. Ich sporadickosť môže byť tiež vysvetlením, prečo na Slovensku nie je laická verejnosť „vychovaná“ k záujmu o históriu dizajnu, a často sa najmä voči tomu lokálnemu stavia predpojato. Osobitne voči dizajnu z obdobia socializmu panujú emocionálne, často dosť ambivalentné postoje. Zatiaľ čo jedni k nemu pociťujú nostalgickú náklonnosť, iní ho zavrhujú kvôli spolitizovanému, resp. ideologickému pozadiu priemyselnej produkcie, kontrolovanému kontaktu so zahraničím, nedostatočnej integrácii dizajnérov do výroby a pod. Pred inštitúciou, ktorej poslaním je históriu dizajnu na Slovensku skúmať a prezentovať, tak stojí neľahká otázka, ako dizajn (a to nielen z obdobia socializmu) sprístupniť čo najširšiemu publiku a čím zaujať.