Dizajn naprieč storočiami

Dizajn naprieč storočiami

Charakter štruktúry ako aj dynamika svetového trhu s umením zaznamenali v posledných dvoch desaťročiach radikálne zmeny. So vznikom nových trhov (India, Rusko, Brazília, Čína...) a nástupom globálnych zberateľov sa záujem medzinárodnej verejnosti začal po roku 2000 pozvoľna presúvať spolu so súčasným umením aj smerom k dizajnu. Keďže obchod s umením nemôže prirodzenou cestou uspokojovať nadštandardne vysoký dopyt a jeho „tovar“ sa nedá umelo vytvárať, je nevyhnutné oživovať jeho základňu novo (umelo) konštituovanými mikrotrhmi. Vstup súčasného dizajnu na pôdu globálneho trhu je toho charakteristickým príkladom. Jeho všeobecné prijatie je spojené s nástupom novej generácie progresívnych zberateľov, ktorých záujem, ale aj finančné možnosti presahovali štandardnú aukčnú či galerijnú ponuku. Výsledkom bol markantný nárast finančnej hodnoty predmetov spadajúcej do tejto obsiahlej kategórie.
Pokus o spoločný prienik dvoch samostatných mikrotrhov je prirodzenou a logickou obchodnou stratégiou. Vizuálne umenie si žiadalo ako doplnok nové objekty a fúzia viacerých obchodných artiklov ponúkaných v jednom balíku zasa prinášala pozitívne finančné výsledky. Koncepcia, postavená na strategickom prepájaní súčasného umenia a dizajnu je legitímnym obchodným ťahom. Zámerné spájanie (zberateľsky či inštitucionálne) overených hodnôt a artiklov (autorov) vstupujúcich do trhového priestoru je v oblasti umenia bežná. Kľúčové aukčné domy v minulosti uvádzali súčaný dizajn popri osobnostiach secesie, hnutia Arts and Crafts či Art Deco. Za posledných tridsať rokov sa ich špecializované oddelenia vyprofilovali viac smerom k súčasnému dizajnu (prednostne autorské solitéry a prototypy), s dôrazom na severský a japonský dizajn a prirodzene na kľúčových predstaviteľov svetovej moderny.