Dnes o dizajne

Dnes o dizajne

Trvanie: 12. február 2015
Miesto: Knihy LIC, Nám. SNP 12, Bratislava, Slovensko

Literárne informačné centrum a Slovenské centrum dizajnu vás pozývajú na stretnutie s názvom Dnes o dizajne do Knihy LIC na Nám. SNP 12 v Bratislave. 12. februára 2015 o 17-tej hodine sa budeme venovať knihám o dizajne Nové kapitoly z dejín dizajnu, K dejinám dizajnu na Slovensku, Ľubomír Longauer: O sebe a o svojej práci, Dizajn na Slovensku 1990-2005, Škola moderného videnia).

Súčasťou stretnutia bude aj odovzdanie ceny študentovi FA STU Mariánovi Ščípovi za projekt Kravata pre spisovateľa.
Ako vznikli kravaty pre spisovateľov?
Slovenské centrum dizajnu oslovil organizátor festivalu Dni slovenskej literatúry, Literárne informačné centrum, aby sa SCD  zapojilo do veľkolepého projektu prezentácie slovenskej literatúry. Cieľom bolo vizuálne premostiť literárnu tvorbu s dizajnérskou. K spolupráci sme pozvali dve vysoké školy v Bratislave, Vysokú školu výtvarných umení – Katedru textilnej tvorby  a Fakultu architektúry STU – Ústav dizajnu.
viac http://www.sdc.sk/?dalsie-aktivity&sprava=kravaty-pre-spisovatelov