Doma a v zahraničí

Doma a v zahraničí

Článok ponúka rozhovory s úspešnými transportdizajnérmi, ktorí ešte nedostali v Designume priestor. Na Slovensku pôsobia Milan Bíroš a Ján Jurčišin, v slovenskú dizajnérsku zahraničí úspešne reprezentujú školu Braňo Maukš a Michal Kačmár. Autor im položil otázky súvisiace s „národnými črtami“ nášho dizajnu, neexistujúcim výskumno-vývojovým centrom, minulosťou automobilovej výroby na Slovensku, prácou vo veľkých automobilkách a budúcnosťou slovenského dizajnéra v zahraničí.