Dotyky s ľudovou kultúrou: Hra a hračka

Dotyky s ľudovou kultúrou: Hra a hračka

Trvanie: 13. september 2012 - 18. december 2012
Miesto: SNM-Etnografické múzeum Martin, Martin, Slovensko

SNM-Etnografické múzeum Martin
13. 9. – 18. 12. 2012
http://www.snm-em.sk/