Drôtené rozmary II.

Drôtené rozmary II.

Trvanie: 26. jún 2014 - 30. august 2014
Miesto: Galéria X, Bratislava, Slovensko

Galéria X sprístupnila svoje priestory verejnosti v septembri 1990 ako galéria úžitkového umenia a dizajnu. Tento charakter si udržala dodnes a vyhľadávaním nových autorov predovšetkým z radov talentovaných študentov a absolventov VŠVU rozširuje okruh slovenských autorov. V ponuke galérie sú zastúpení viacerí zahraniční umelci.
Výstava Drôtené rozmary II. prezentuje netradičné objekty a šperky Ivety Mihálikovej, Blanky Šperkovej a Silvie Fedorovej.

Trvanie: 26. 6. – 30. 8. 2014
Viac: http://www.txt.sk/