Dušan Junek: SedemDESiate leto

Dušan Junek: SedemDESiate leto

Trvanie: 9. október 2013 - 4. november 2013
Miesto: Poľský inštitút, Nám. SNP 27, Bratislava, Slovensko

V rámci 11. pokračovania cyklu Polslovo predstavujúceho osobnosti slovenského umenia a ich vzťah k poľskej kultúre bola otvorená výstava Dušana Juneka - grafika, dizajnéra a publicistu - na ktorej prezentuje tridsať krátkych ilustrovaných úvah.
Termín: 9. 10. - 4. 11. 2013.
Viac na http://www.polinst.sk/