Duševné vlastníctvo a dizajn

Duševné vlastníctvo a dizajn

Trvanie: 27. február 2012 - 5. apríl 2012
Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Križovatka talentov VŠVU v praxi
Trvanie: 27. 2. – 5. 4. 2012
Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
www.cvtisr.sk