Dva z ôsmich - Kameň + textil

Dva z ôsmich - Kameň + textil

Trvanie: 7. február 2013 - 16. marec 2013
Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Termín: 7. 2. – 16. 3. 2013.
V Dizajn štúdiu ÚĽUV sa prezentujú žiaci Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave v štyroch dvojtematických blokoch. Prvý prezentačný blok – Kameň + textil predstaví tvorbu študentov-dizajnérov, študujúcich v odboroch Ručné výtvarné spracúvanie textílií a Kameňosochárstvo. Vystavené budú práce Evy Panákovej, Izabely Lovíškovej, Nory Čaneckej, Lívie Klasovej a ďalších, ktorí za svoje práce získali mnohé ocenenia v súťažiach na Slovensku i v zahraničí. Práce sa vyznačujú využitím tradičných techník, ktoré sú premietnuté do súčasného myslenia v umení a dizajne.
Viac http://www.uluv.sk/