Electrolux Design Lab 2014

Electrolux Design Lab 2014

Uzávierka: 6. 4. 2014.
Trvanie súťaže: 1. 3. – 6. 4. 2014.

Dvanásty ročník medzinárodnej dizajnérskej súťaže je venovaný téme zdravia a udržateľnosti – Vytvárame zdravý domov. Electrolux Design Lab 2014 vyzýva študentov z celého sveta, aby sa zapojili do súboja o šesťmesačnú platenú stáž a finančnú odmenu 5 000 euro tým, že zašlú svoje nápady na inovatívny dizajn pre domácnosti budúcnosti. Tohtoročná téma nastoľuje množstvo otázok: Akým spôsobom sa dá viesť v budúcnosti kvalitný život? Ako vytvoriť príjemné miesto na život a ako sa starať o seba i svojich blízkych? Odpovede na tieto otázky by mali byť kreatívne a pre užívateľov čo najjednoduchšie. Súťaž hľadá námety na výrobky, doplnky, spotrebný tovar a služby v troch oblastiach: potešenie z varenia, starostlivosť o textílie a čistenie vzduchu.
Každý účastník zašle náčrt svojho konceptu spolu s jeho popisom vrátane predpokladaného prínosu pre užívateľa. Príspevky do súťaže je možné zasielať od 1. marca až do dátumu uzávierky 6. apríla 2014. Najlepšie príspevky budú uverejnené na webových stránkach Design Lab a vďaka ich propagácii prostredníctvom sociálnych sietí získajú študenti príležitosť ukázať sa medzinárodnému publiku. Rozdelenie súťaže na niekoľko kôl dáva študentom príležitosť ďalej rozvíjať svoje koncepty. Môžu zasielať a dostávať novinky, písať svoj blog o vývoji konceptu a počas vyhodnocovania aj získavať spätnú väzbu od profesionálov a dizajnérov z firmy Electrolux. Víťaza súťaže vyberie porota zložená z medzinárodne uznávaných odborníkov.
Electrolux Design Lab dáva mladým dizajnérom možnosť ukázať svetu ich práce. Za obdobie svojej existencie priviedla viacerých súťažiacich k profesijným a obchodným príležitostiam. Polovica víťazov predchádzajúcich ročníkov pokračuje v práci pre Electrolux aj po skončení stáže. Prvou cenou v súťaži je polroční platená stáž v globálnom dizajnovom centre Electroluxu a odmena 5 000 eur. Druhý v poradí získa 3 000 eur a tretí 2 000 eur. Víťaz voľby verejnosti, ktorý vzíde z onlinového hlasovania, bude ocenený sumou 1 000 eur.
Informácie: http://www.electroluxdesignlab.com/.

Viac info: http://www.electroluxdesignlab.com/, facebook.com/ElectroluxAppliances, twitter.com/Electrolux,  flickr.com/photos/electrolux-design-lab, pinterest.com/Electrolux, Instagram.com/Electrolux.