Electrolux DesignLab 2012

Electrolux DesignLab 2012

Trvanie: 1. máj 2012 - 1. jún 2012

Uzávierka: 1. 6. 2012.
Infromácie: www.electrolux.com/designlab
10. ročník súťaže Electrolux DesignLab na tému Zážitok z dizajnu sa týka stimulácie všetkých ľudských zmyslov – pôjde o domáce spotrebiče, ktoré majú nejakým spôsobom rozvíjať vnemy používateľov. Porota bude venovať zvýšenú pozornosť estetickým kvalitám jednotlivých návrhov a spôsobu využitia textúr a materiálov na povrchu spotrebičov. Súťaž Electrolux Design Lab 2012 vedie študentov dizajnu k tomu, aby čerpali inšpiráciu od profesionálnych tvorcov zážitkov (šéfkuchárov, architektov atď.) a aby prostredníctvom najnovších technológií vytvorili domáce spotrebiče, ktoré poskytnú konzumentom komplexnejšie zmyslové zážitky.
Osem finalistov bude pozvaných na záverečné prezentačné stretnutie ich projektov na jeseň 2012 v niektorom európskom meste (bude oznámené neskôr). Porota vyhodnotí súťažné projekty na základe intuitivity ich dizajnu, inovatívnosti, estetických kvalít a porozumenia potrieb zákazníkov. Víťaz súťaže Electrolux DesignLab získa platenú 6-mesačnú stáž v Globálnom centre dizajnu Electrolux a 5 000 eur. Druhou cenou je finančná odmena 3 000 a treťou 2 000 eur. Prihlášky a podávanie súťažných návrhov sa uskutočňuje cez uvedenú webovú stránku.