Ergonómia ako nástroj poľudštenia techniky.

Ergonómia ako nástroj poľudštenia techniky.

K nedožitým 80. narodeninám Milana Františka Pospíšila

Od 70. rokov minulého storočia sa profesor Milan F. Pospíšil venoval ergonómii, od 80. rokov ju prednášal študentom antropológie a dizajnérom. Podieľal na organizovaní medzinárodných konferencií. Pripravoval ergonomické podklady pre výrobné podniky. Základom jeho práce boli exaktné  metódy antropometrie, ergonómiu však vždy chápal ako nástroj humanizácie techniky.