Esej o typografii

Esej o typografii

Autor: Eric Gill
Vydalo: Vydavateľstvo Rubato, Praha 2014
Počet strán: 160
ISBN: 978-80-87705-14-8

Eric Gill sa narodil v roku 1882 v anglickom Brightone a už v útlom detstve prejavoval záujem o písmo a architektúru i nadanie na tieto odbory. Na popud W. R. Leihabyho z Centrálnej školy umenia a remesiel začal vyrezávať písmená a navštevovať výučbu Edwarda Johnstona. V roku 1903 odišiel na voľnú nohu a začal svoju celoživotnú dráhu ako remeselník.
V roku1924 ho požiadal Stanley Morison, aby napísal článok o typografii do typografického časopisu Fleuron. Odmietol to s tým, že typografia „nie je jeho svet“. Už v roku 1925 však Gill rozpracoval niekoľko abecied
(z jednej z nich sa napokon stala Perpetua) a tiež formuloval zásady, ktoré neskôr zahrnul do svojho slávneho diela Eseje.
Eric Gill mal všestranné nadanie. Do svojej smrti v roku 1940 si osvojil mnoho remesiel: bol sochárom, kamenárom, rytcom, filozofom, ilustrátorom a typografom. V srdci však zostal pokrokovým radikálom
a sociálnym reformátorom, v ktorého práci sa vždy odrážala jeho filozofia, a ktorého ruka sa riadila jeho morálnym presvedčením.

Vydalo Vydavateľstvo Rubato, Praha 2014, 160 strán, preklad: Tomáš Kačer,
ISBN: 978-80-87705-14-8

Viac http://rubato.cz/