EURO - 500 HANDY, registračná pokladnica

EURO - 500 HANDY, registračná pokladnica

Miesto: Výrobca: ELCOM, s. r. o., Prešov

EURO - 500 HANDY, registračná pokladnica

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Miloslav KARAFFA, Robert HORVÁTH, Jozef JURUŠ

Výrobca: ELCOM, s. r. o., Prešov